visie

Roel Westerman geeft vorm aan de leefomgeving van mensen in de vorm van landschapselementen, gebouwen, interieurs, meubels en tuinen. Hij ontwerpt en realiseert projecten vanuit de eigenheid van mensen, de plek waar ze wonen en de natuurlijke omgeving. Deze elementen zijn het uitgangspunt voor toekomstbestendige ontwerpen, producten, objecten en projecten.

De plek, het materiaal, de plaatselijke cultuur vormen de basis, en de ontwerper is slechts een instrument die door het samenspel van die elementen tot een ontwerp komt. Samengestelde onderdelen hebben vaak de voorkeur boven een geheel om de structuur te benadrukken zoals planten bestaan uit vezels en nerven. De natuur is in dit proces de grootste inspiratiebron, de vormentaal van van de natuur biedt oplossingen voor elk vraagstuk over vorm, constructie of beeld.

De aanwezigheid van open ruimtes in de ontwerpen zijn vaak bedoeld om de omgeving een plek te geven in een ontwerp. Het spel van open en gesloten vlakken zorgt voor transparantie bij solide structuren. Ontwerpen kunnen tegelijkertijd ook uiterst minimalistisch zijn of juist een rijkdom aan constructieve details bezitten, echter altijd als onderdeel van de constructie.

Het object moet in een oogopslag te herkennen en te begrijpen zijn, daarna de gelaagdheid, daarna het geheel. Het spelen met ruimtes, verbergen of juist naar voren halen van constructies en details komen meestal te voorschijn wanneer men het object langere tijd in de omgeving observeert.

De plek van een gebouw, meubel of object staat centraal in het ontwerpproces van Roel Westerman; de lokale omstandigheden oefenen een grote invloed uit op zijn inspiratie en keuzes. De eigenheid van een plek, het materiaal en de lokale cultuur bepalen alle basisvormen van zijn werk. Hiermee staan de diverse ontwerpen niet op zichzelf, maar hebben ze een relatie met elkaar. Het gebruik van zijn bij voorkeur natuurlijk, prefab en multifunctioneel. Vaak materialen die ongebruikelijk voor hun oorspronkelijke functie. Met goed ontwikkelde prefabmaterialen kunnen individuele, karakteristieke en betaalbare producten worden gecreëerd om telkens een oplossing en stijl te vinden die past bij de specifieke situatie. De betrokkenheid van de opdrachtgever speelt een grote rol om tot een tijdloos en bijzonder ontwerp te komen dat kan meegroeien met tijd, mensen, plek en de omgeving.

ontwerpen

Vita

Roel Westerman groeide op in de vrije natuur, zwervend over de stuwwallen op de grenzen van Salland en Twente. Op deze woeste gronden, waar in de jaren ’60 de eerste zandafgravingen ontstonden, werden restanten van oeroude aardlagen blootgelegd die hun oorsprong vonden in de voorlaatste ijstijd. De geologische structuren oefenden grote aantrekkingskracht uit en deze spelen tot op de dag een grote rol in zijn werk. Het zoeken naar de opbouw, de essentie en de eigenschappen van materialen, de gelaagdheid en structuren uit de natuur bepalen het beeld van zijn huidige werk.

Na de middelbare school studeert hij aansluitend geschiedenis in Zwolle en Amerikanistiek aan de Universiteit van Utrecht. Hij behaald zijn doctoraal in 1999 bij hoogleraar Maarten van Rossem in een onderzoek naar de invloed van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright op de Nederlandse architect Berlage. Beide architecten die de natuur en de eigenschappen van materialen als leidende principes aanvaarden. In dat zelfde jaar begint hij ook zijn eerste grote bouwprojectdoor het ontwerpen en restylen van zijn eigen woonhuis.

Tussen 1999 en 2006 werkt hij afwisselend in het onderwijs, studeert hij af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Zwolle, ontwerpt en vervaardigt hij meubels, interieurs en tuinen.In 2007 start hij zijn eerste bedrijf waarin alle facetten van zijn werk samenkomen.Vanaf dat moment ontwerpt en ontwikkelt hij projecten onder de naam Roel Westerman Bouwkunst en Studio Roel Westerman. In deze periode is de relatie tussen cultuur/natuur en de plaats van de mens als onderdeel in het geheel, steeds prominenter terug te zien. Zijn winnende ontwerp voor de Noordelijke Ontwerpprijs en de 2e plaats van zijn ontwerp voor de Belgische stad Turnhout zijn hier mooie voorbeelden van.