visie

Roel Westerman  ontwerper geeft vorm aan de leefomgeving in de vorm van landschapselementen, openbare ruimte, tuinen, interieurs en meubels Hij ontwerpt en realiseert projecten vanuit een geheel eigen vormentaal die zich kenmerkt door massieve constructies die een open, transparant en zwevend karakter hebben.

Roel voelt zich een instrument die richting geeft aan een samenspel van elementen. De natuur is in het proces van richting geven de belangrijkste gids. De vormentaal van de natuur biedt voor hem de oplossing voor elk vraagstuk als het gaat om, constructie, vorm en beeld.

In de ontwerpen zijn vaak ruimtes opengelaten om de omgeving een plek te geven in een ontwerp. Het spel van open en gesloten vlakken zorgt voor transparantie bij zijn solide structuren. Ontwerpen kunnen uiterst minimalistisch maar ook een zee aan constructieve details bezitten als de constructie daarom vraagt.

Roel Westerman vindt dat zijn werk in een oogopslag duidelijk en herkenbaar moet zijn. Het ontwerp en de logica van de constructie is daarentegen niet direct duidelijk. Open ruimtes, het verbergen of juist naar voren halen van constructies en details maakt dat het object een gelaagdheid heeft die een beroep doet op de verbeelding.

In het ontwerp staat de plek van het toekomstige werk centraal, lokale omstandigheden zij bepalend in de keuzes die Roel Westerman maakt. Naast de eigenheid van de plek, bepalen materiaal en de lokale vormentaal de basisvormen. Alle ontwerpen hebben hierdoor een relatie met elkaar terwijl de uitwerking geheel anders voorkomt. De betrokkenheid van de opdrachtgever speelt een grote rol om tot een tijdloos en bijzonder ontwerp te komen dat kan meegroeien met tijd, mensen, plek en de omgeving.

ontwerpen

Vita

Roel Westerman groeide op op de grens van Salland en Twente. Zwervend over de stuwwallen kwam hij in aanraking met oeroude aardlagen die hun oorsprong vinden in de voorlaatste ijstijden. Deze geologische structuren oefenden grote aantrekkingskracht op hem uit en deze structuren spelen tot op de dag een grote rol in zijn werk en dagelijks leven. Het toepassen van de gelaagdheid van (verschillende materialen) vallen terug op de structuren uit de natuur bepalen de vormentaal van zijn huidige werk.

Roel studeerde
geschiedenis in Zwolle en Amerikanistiek aan de Universiteit van Utrecht. Hij behaald zijn doctoraal in 1999 bij hoogleraar Maarten van Rossem in een onderzoek naar de invloed van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright op de Nederlandse architect Berlage. Architecten die de natuur en de eigenschappen van materialen als leidende principes gebruikten als basis in hun werk.  

Tussen 1999 en 2006 werkt hij afwisselend in het
onderwijs, studeert hij af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Zwolle, ontwerpt en vervaardigt hij meubels, interieurs en tuinen. In 2007 start hij zijn eerste bedrijf waarin alle facetten van zijn werk samenkomen.Vanaf dat moment ontwerpt en ontwikkelt hij projecten onder de naam Roel Westerman Bouwkunst en Studio Roel Westerman.