Concepten

Naast de dagelijkse praktijk van het ontwerpen ontwikkeld studio Roel Westerman in opdracht en vrij werk concepten die de basis vormen voor ontwerpen, productontwikkeling en de realisatie van producten en objecten.

Bij het totstandkomen van een concept ligt de inspiratie vaak in het gebruik van de essentiële structuren die landschap, natuur, en menselijk gedrag vormen. De toepassing van deze structuren bepalen niet alleen vorm en functie, maar vooral de visie en intentie van waaruit het concept vorm krijgt. Het gebruik van enkele materialen gecombineerd met een veelheid aan mogelijkheden kunnen individuele oplossingen worden ontworpen binnen een vast kader.

medium-houses

The Bull

Vechtbord

smaak-moment

vechtbank