Grensmeander
gemeente Emlicheim | grens dld. ned.
2020
Uitkijk-infopunt de Kansel
varsen
Gemeente Ommen
2021
vechtzomp, speelaanleiding - informatie punt
de Stokte
Gemeente Dalfsen
2021
Rheezermaten
rheezermaten-langekampen
vechtstromen
2020-2021

De landschapselementen van Roel Westerman voegen zich naar de plek waar ze staan. Ze zijn een onderdeel van die plek, de omgeving omdat ze ontstaan zijn uit de geologische kenmerken van het gebied, de geschiedenis, de verhalen van natuur en mens. Het concept dat ontstaat uit deze impulsen krijgt hiermee de vormentaal van de directe omgeving, deze vormentaal bepaalt het ontwerp. Uitgangspunt voor alle landschapsobjecten is dat verschillende functies, zoals rusten, informatie en observatie worden ingebed.
De landschapsontwerpen worden uitgevoerd door Roel Westerman Bouwkunst. Hiermee wordt gegarandeerd dat de uitvoering trouw is aan het ontwerp.