Smaak Moment

De hooiwagen als foodtruck is een concept waarin de identiteit van de lokale foodcultuur van het Vechtdal (Oost Nederland) vertaald wordt door het upcyclen van een hooiwagen naar een lokale food-, cultuur, - educatie en promotietruck.Deze foodtruck is een middel om de lokale voedselproducten en de lokale cultuur in bredere zin ‘aan huis’ uit te venten. De ingrediënten, de bereidingswijzen, de vormgeving en verhandeling vallen terug op de kleinschalige plattelandsstructuren. Structuren waarin de ontstaansketen van producten zich afspeelt in de directe leefomgeving van producent en afnemer. Het concept van de foodtruck sluit aan bij de lokale en intrinsieke belevingswereld van de consument, de toenemende belangstelling voor ‘lokaal’ en een groeiend bewustzijn van de directe leefomgeving.