vita

vita

vita leven
{ad vitam [voor het leven, levenslang] 1603, vita [leven] 1872, vgl. vite [leven, levensbeschrijving van een heilige] 1285} < latijn vita, verwant met vivus [levend].

 

Roel Westerman
mens – designer – kunstenaar – historicus

Roel Westerman groeide op in de vrije natuur. Zwervend over de stuwwallen op de grenzen van Nederland, Duitsland, Salland en Twente. Op deze woeste gronden, waar in de jaren ’60 de eerste zandafgravingen ontstonden, werden de restanten van oeroude aardlagen blootgelegd die waren ontstaan in de voorlaatste ijstijd. De geologische structuren oefenden een enorme aantrekkingskracht uit en spelen tot op de dag een grote rol in zijn vormentaal. Het zoeken naar de opbouw, essentie en eigenschappen van materialen en ontwerpen is een werkvorm die in elk ontwerpproces terug komt, de gelaagdheid en structuren uit de natuur van zijn jeugd maken de vertaling van die belevingswereld mogelijk in zijn huidige werk.

Na de middelbare school studeert hij aansluitend geschiedenis in Zwolle en Amerikanistiek aan de Universiteit van Utrecht. Hij behaald zijn doctoraal in 1999 bij hoogleraar Maarten van Rossem in een onderzoek naar de invloed van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright op de Nederlandse architect Berlage. Beide architecten die de natuur en de eigenschappen van materialen als leidende principes aanvaarden. In dat zelfde jaar begint hij ook zijn eerste grote bouwproject door het ontwerpen en restylen van zijn eigen woonhuis.

Tussen 1999 en 2006 werkt hij afwisselend in het onderwijs, studeert hij af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Zwolle, ontwerpt en vervaardigt hij meubels, interieurs en tuinen.

In 2007 start hij zijn eerste bedrijf waarin alle facetten van zijn werk samenkomen. Vanaf dat moment ontwerpt en ontwikkelt hij projecten onder de naam Roel Westerman Bouwkunst en Studio Roel Westerman. In deze periode is de relatie tussen cultuur-natuur en plaats van de mens als onderdeel i.p.v leidend in het geheel, steeds prominenter terug te zien. Zijn winnende ontwerp voor de Noordelijke Ontwerp prijs en de 2e plaats van zijn ontwerp voor de Belgische stad Turnhout zijn hier mooie voorbeelden van.

In 2014 start hij het zorgbedrijf Vechta waar hij jongeren met een bijzondere achtergrond de liefde voor het ambacht bijbrengt.