visie

visie

visie zn. ‘kijk’ Vnnl.
Visie ‘droomverschijning, visioen’ 1597; nnl. ‘wijze van zien, kijk (van een kunstenaar, expert e.d.)’ in met zijn eigen visie van de werkelijkheid 1891. Ontleend aan Latijn visio ‘het zien; droomverschijning’, afleiding van de wortel van videre ‘zien’, dat verwant is met ‘weten’.

 

Roel Westerman geeft vorm aan de individuele leefomgeving van mensen in de vorm van gebouwen, meubels en tuinen. Hij ontwerpt en realiseert projecten in de openbare ruimte, decors, produceert zijn eigen hout en zijn zorgbedrijf Vechta geeft perspectief en ondersteuning aan jongeren die visie en nabijheid nodig hebben voor verdere ontwikkeling

De eigenheid van mensen, de plek waar ze wonen en de natuurlijke omgeving vormt de basis voor toekomstbestendige ontwerpen, producten en projecten. De plek, het materiaal, de plaatselijke cultuur geven vorm tijdens het ontwerpproces. Roel Westerman beschouwt zichzelf slechts als instrument in dit samenspel van elementen om tot een ontwerp te komen.

Samengestelde onderdelen hebben bij hem vaak de voorkeur boven een geheel om de structuur van het onderdeel te benadrukken zoals bijvoorbeeld planten ontstaan uit vezels en nerven. De natuur is in dit proces de grootste inspiratiebron. Roel Westerman spreekt zelf over de vormentaal van de natuur die hem de inspiratie en oplossingen bieden voor elke vraag over vorm, constructie of beeld. De aanwezigheid van open ruimtes in zijn ontwerpen zijn vaak bedoeld om de omgeving een plek te geven in een ontwerp. Het spel van open en gesloten zorgt voor de nodige transparantie bij een overwegende neiging tot solide structuren. De ontwerpen kunnen tegelijkertijd ook uiterst minimalistisch zijn of een rijkdom aan details bezitten.

Alle variaties zijn echter altijd onderdeel van de constructie, er is geen sprake van een detail om het detail. Het object moet voor hem in een oogopslag te herkennen en te begrijpen zijn, later is pas de gelaagdheid in zijn werk te ontdekken. Het spelen met ruimtes, verbergen of juist naar voren halen van constructies en details komen meestal te voorschijn wanneer men het object langere tijd in de omgeving ziet..