materiaal

materiaal

materiaal zn. ‘grondstof, bouwstof; benodigdheid’
Mnl. materiael (bn.) ‘stoffelijk, niet-geestelijk’ in de materiael cause … der weereld ‘de stoffelijke grondslag der wereld’ [1485; MNW], als zn. eerst in de Latijnse vorm in werckende materialia ‘werkzame bestanddelen’ [1485; MNW smaak]; vnnl. materialen ‘grondstoffen, benodigdheden’ in materialen dienende tot … toerustynghe van schepen’scheepsbenodigdheden’ [1574; WNT], ev. in alle stoffe ende materiael van steenen … leem … [1616; WNT klijt]; nnl.materiaal ‘gegevens’ in materiaal … voor een zuiver wetenschappelijk doel [1898; WNT wetenschappelijk].

Roel Westerman gebruikt graag materialen die zijn wat ze uitstralen. Materialen die voor industriele toepassingen zijn bedoeld en houtsoorten als eiken, grenen, douglas, beuken, acacia, essen die hij direct uit bomen zaagt en waar nodig watert / verduurzaamd, droogt en verwerkt. Door goede, simpele en goedkope plaatmaterialen te gebruiken kan hij ontwerpen realiseren die het mogelijk maken om een industrieel ambachtelijk product te maken waarin de eigenheid van het materiaal en het vakmanschap van de maker een zijn geworden met het product.

De inkoop van eigen hout uit de bossen rondom het bedrijf, dat gelegen is in de bossen van staatsbosbeheer, zorgt voor een directe aanvoer van hout dat voor de houtkap al is geselecteerd.  De liefde voor hout en het respect voor wat de natuur geeft is voor Roel een uitgangspunt van wat goed en beschikbaar is.