ambacht

ambacht

ambacht zn. ‘handwerk’
Onl. ambaht- in de samenstelling ambahtman ‘dienaren’, 10e eeuw, ambacht ‘dienst, betrekking’ mnl. ambacht ‘beroep, functie’. Ouder is al ambahte ‘ambtsgebied’ in plaatsnamen: in uilla Wudacres ambachte (onbekende ligging in Zeeland); deze betekenis komt nu nog voor in plaatsnamen als Veurne-Ambacht (West-Vlaanderen) en De Vier Ambachten (Zeeland).